kemisk apv
marts 20, 2022

Kemisk APV – det skal du vide

By Leslie Beck

Alle virksomheder i Danmark skal årlige udfylde det, der kaldes for APV – altså en arbejdspladsvurdering. Men hvis din virksomhed også beskæftiger sig med farlige kemikalier, skal I også udfylde en kemisk APV. Formålet med en kemisk APV er egentlig det samme som ved en almindelig APV; den skal hjælpe med at beskytte medarbejderne på arbejdspladsen. Derfor kræver den kemiske APV også, at du tager stilling til, hvordan dine medarbejdere håndterer farlige kemikalier på arbejdspladsen. Læs mere om kemisk APV her

Disse spørgsmål er en del af den kemiske APV

Når du skal til at udfylde en kemisk APV, vil der være nogle overordnede spørgsmål, som du skal forholde dig til og besvare bedst muligt. Det drejer sig om følgende spørgsmål:

 • Hvilke farlige materialer bliver der anvendt i din virksomhed?
 • Hvad gør disse materialer farlige?
 • Hvordan udsættes dine medarbejdere for disse materialer?
 • Hvor meget udsættes dine medarbejdere for materialerne?
 • Hvordan bliver de farlige materialer anvendt i virksomheden?
 • Hvilke forebyggende foranstaltninger, bør virksomheden foretage?

Grunden til, at du skal besvare disse spørgsmål er, at der skal dannes et overblik over hvilke farlige kemikalier, der bliver brugt i din virksomhed. Ligesådan skal der også etableres et overblik over, hvordan disse materialer påvirker dine medarbejdere.

Hjælp til at besvare spørgsmålene i en kemisk APV

Når du skal udfylde en kemisk APV, vil det formentlig hjælpe dig, hvis du gør spørgsmålene mere korte og konkrete. Derfor kan du med fordel omformulere spørgsmålene, så de i stedet hedder:

 • Hvilke af virksomhedens materialer er farlige?
 • Hvordan bliver de farlige materialer anvendt?
 • Hvordan forhindrer virksomheden, at de farlige stoffer forvolder skade?
 • Hvordan bliver brugen af materialerne dokumenteret?
 • Hvad er virksomhedens konkrete handlingsplan?

Husk, at du er forpligtet til at udfylde en kemisk APV

Som virksomhedsejer er du forpligtet til at udfylde en kemisk APV, hvis din virksomhed beskæftiger sig med farlige stoffer. Præcis på samme måde som du også er forpligtet til at udfylde den almindelige APV. Men heldigvis er den kemiske APV blev udformet på en sådan måde, at den ikke blot er bureaukratisk papirarbejde. Tværtimod er den udformet med omtanke på, at du skal kunne anvende den til at vejlede dine medarbejdere. Derfor er der altså god grund til at være meget grundig, når du udfylder en kemisk APV. Du kan nemlig bruge slutproduktet som en manual. Manualen kan du give til dine medarbejdere, så de ved, hvordan de skal håndtere de farlige kemikalier i virksomheden.

Kemisk APV i fortiden

Det er Arbejdstilsynet, der har ansvaret for at føre tilsyn med den kemiske APV. I 2019 ændrede Arbejdstilsynet de gamle arbejdspladsbrugsanvisninger. Derfor indførte de i stedet den nuværende form for kemisk APV. Den største forskel er, at den nuværende form er meget mere praktisk orienteret. Derfor kan du også anvende den til at vejlede og instruere dine medarbejdere, så de bliver i stand til at håndtere farlige kemikalier sikkert og forsvarligt.