behandling af stress
december 11, 2020

Håndter din stress, så den ikke håndterer dig

By Leslie Beck

Stress kan være en yderst farlig tilstand at være i, og det kan påvirke dit liv i høj grad. Det er derfor vigtigt at få håndteret det ordentligt hurtigst muligt, så du kan få dit liv tilbage. Det er vigtigt at få hjælp fra professionelle, og få en behandling der virker. 

Hvad er stress 

Mange bruger stress som et hverdags-begreb, når de føler, at de har travlt. Stress er ikke en diagnose som sådan, men en psykisk belastning. Kroppen går i alarmberedskab, når vi belastes af for stort et arbejdspres, længerevarende bekymringer eller konflikter. Vores krop reagerer med en stressrespons, som kan risikere at udmatte kroppen og påvirke psyken. Man kan sammenligne stressresponsen med en farlig situation, eksempelvis ved at stå overfor et farligt dyr, hvor kroppen vil reagere på, at der er en trussel. Det er den samme biologiske reaktion, uanset om du står foran et farligt dyr, eller du oplever et pres på arbejdspladsen. Kroppen vil udløse stresshormoner, når vi står overfor noget, der opleves som truende. Det er vigtigt, at vores krop reagerer på en potentiel farlig situation, men reaktionen og stresstilstanden er farlig, hvis den er længerevarende. Det kan nemlig have en negativ virkning på kroppen og på psyken. Det er derfor vigtigt at få behandling af stress hurtigst muligt. 

Symptomer på stress 

Der er mange forskellige slags symptomer på stress. Det er meget individuelt, hvordan man oplever stress, og hvilke symptomer man har. De mest almindelige symptomer på stress er hjertebanken, problemer med søvn, tankemylder, uro og ubehag, svedige hænder, svimmelhed, ændring i spisevaner og koncentration- og hukommelsesbesvær. Der findes også en række psykiske symptomer, såsom vrede, tristhed og angst m.fl. 

Behandling af stress  

Først og fremmest er det en rigtig god ide at snakke med sin læge, om hvorvidt man bør sygemelde sig eller ej. Dernæst er det vigtigt at få noget professionel hjælp til at håndtere en stress-tilstand, f.eks. fra en psykolog. Det er også vigtigt, at du finder en psykolog som du har tillid til, og som du føler du har en tryg relation til. Eftersom stress er en meget individuel sag, er det også forskelligt, hvilken form for behandling man oplever, vil hjælpe. Der findes flere forskellige former for behandling, bl.a. metakognitiv behandling.  

Hvad er metakognitiv behandling? 

Metakognitiv behandling er en terapeutisk metode, til behandling af psykiske lidelser. Mange har oplevet denne metode som værende yderst effektiv, og ganske få oplever tilbagefald efterfølgende. Formålet med denne type behandling er at ændre negative tankemønstre og vaner, og lære nye metoder til at håndtere problemer, tanker, bekymringer og konflikter på. Det er ikke selve indholdet af tankerne og bekymringerne, der er relevant, men derimod, hvordan disse tanker og bekymringer bliver håndteret, så det ikke kommer til at påvirke dig.  

Hvorfor er behandling af stress vigtigt? 

Det er vigtigt at opsøge hjælp og behandling hurtigst muligt, eftersom din stress får lov til at påvirke dig mere og mere, jo længere tid du går i en stress-tilstand. Det kan gå udover helbredet og føre til alvorlige indvirkninger på kroppen og psyken.